TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 44-Tr
Stops list
1. St. North
2. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
3. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
4. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra)
5. Metro Station Geroiv Dnipra
6. Obolonskyy Ave.
7. St. Geroiv Dnipra
8. St. Zoi Gayday
9. St. Marshal Tymoshenka
10. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
11. Fire Part
12. Metro Station Obolon
13. Polyclinic (Layosha Gavro)
14. Cinema "Bratyslava"
15. St. Mate Zalky
16. Shou-Park "Zoloti Vorota"
17. St. Pryozerna (Geroiv Stalingradu)
18. Academiya Vodnogo Transportu

1. Moskovskyy Bridge
2. Academiya Vodnogo Transportu
3. St. Mate Zalky (Geroiv Stalingradu)
4. St. Mate Zalky
5. Polyclinic (Layosha Gavro)
6. Metro Station Obolon
7. Fire part
8. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
9. St. Marshal Tymoshenka
10. St. Zoi Gayday
11. St. Geroiv Dnipra
12. Metro Station Geroiv Dnipra
13. Metro Station Geroiv Dnipra
14. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra
15. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
16. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
17. St. North