TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 43-Tr
Stops list
1. Kibernetychnyy Centre
2. Massiv Teremky
3. Odeskyy Market
4. Torgovyy Complex (Glushkova)
5. St. Academika Zabolotnogo
6. Odeska Sq.
7. Odeska Sq.
8. Lodovyy Stadium
9. Avtostoianka №4
10. Avtostantsiia "Pivdenna"
11. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
12. Magazyn-Salon "Prylady"
13. Hotel "Golosiivskyy"
14. Cinema "Zagreb"
15. Department store "Moskovskyy"
16. Golosiivskyy Park
17. St. Myhayla Stelmaha
18. Golosiivska Sq.
19. Polyclinic (Golosiivskyy)
20. Demiivskyy Lane
21. Hotel "Druzhba"
22. St. Cheska
23. Metro Station Druzhby narodiv
24. St. Sergiia Strutynskogo
25. Bridge im.Patona
26. Rusanivka
27. Blvd. O.Davydova
28. Berezniaky
29. St. Tampere
30. Zavod "Vulkan"
31. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
32. Leningradska Sq. (Sergienko)

1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Leningradska Sq. (Prazka)
3. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
4. Zavod "Vulkan"
5. St. Tampere
6. Berezniaky
7. Blvd. O.Davydova
8. Rusanivka
9. Bridge im.Patona
10. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
11. St. Sergiia Strutynskogo (Druzhby Narodiv)
12. Pecherskyy Bridge
13. St. Cheska
14. Hotel "Druzhba"
15. Metro Station Demiivska
16. Golosiivska Sq.
17. St. Myhayla Stelmaha
18. Golosiivskyy Park
19. Department store "Moskovskyy"
20. Cinema "Zagreb"
21. Hotel "Golosiivskyy"
22. Magazyn-Salon "Prylady"
23. Avtostantsiia "Pivdenna"
24. Lodovyy Stadium
25. Odeska Sq.
26. Odeska Sq.
27. Torgovyy Complex (Glushkova)
28. Odeskyy Market
29. Kibernetychnyy Centre

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking