TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 42-Tr
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Chervonozorianyy Ave.
4. Mizhregionalna Academy Upravlinnya Personalom
5. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
6. St. Mystetska
7. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
8. St. Krutogirna
9. St. Narodna
10. St. Andriia Golovka
11. St. Bilgorodska
12. St. Vuzivska
13. Sevastopolskaia Sq. (Chokolivskyy)
14. Supermarket "Sevastopol"
15. Sq. Kosmonavtiv
16. St. Piterska
17. Railway Station "Karavaevi Dachi"
18. St. Lebedeva-Kumacha
19. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
20. St. Vyborzka
21. Zavod "Bilshovyk"
22. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
23. St. Degtiarivska (Dovzhenko)
24. St. Gonty
25. Babyn Iar

1. Metro Station Dorogozhychi
2. Babyn Iar
3. St. Gonty
4. St. Degtiarivska (Dovzhenko)
5. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
6. Zavod "Bilshovyk"
7. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
8. St. Lebedeva-Kumacha
9. Railway Station "Karavaevi Dachi"
10. St. Piterska
11. Sq. Kosmonavtiv
12. Supermarket "Sevastopol"
13. Sevastopolska Sq.
14. St. Vuzivska
15. St. Maksyma Kryvonosa (Chervonozorianyy)
16. St. Bilgorodska
17. St. Andriia Golovka
18. St. Narodna
19. St. Krutogirna
20. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
21. St. Mystetska
22. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
23. Chervonozorianyy Ave.
24. Moskovska Sq. (Avtovokzal)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

Chervonozoryany Avenue - Kirovogradska St.
CAM № 43    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryany Avenue - Kirovogradska St.
WEB-CAM DIRECTION: Kajsarova St.

Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
CAM № 42    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.

Chervonozoryanyi Avenue - Kirovohradska Street
CAM № 191    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyi Avenue - Kirovohradska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Sevastopolska Sqr.
CAM № 44    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Solomyanska Sqr.

Sevastopolska Sqr.
CAM № 45    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi Dachi

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 46    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 47    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Industrialnyj bridge

Industrialnyj bridge
CAM № 48    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Industrialnyj bridge
CAM № 49    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi dachi

Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
CAM № 196    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
WEB-CAM DIRECTION: Syrets park

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue