TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 41-Tr
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. Ave. Peremogy
3. Sviatoshynskyy Lane
4. ATP 3
5. Zavod "Buddetal"
6. St. Iakuba Kolasa
7. St. Gnata Iury
8. St. Academician Kiprianova
9. St. Petra Chaadaeva
10. Blvd. Romena Rollana
11. Ave. 50-richchia Zhovtnia
12. Kiltseva Road (Zodchyh)
13. St. Tuluzy

1. St. Tuluzy
2. Blvd. Romena Rollana
3. St. Petra Chaadaeva
4. Shopping Centre "Kontynent"
5. St. Gnata Iury
6. St. Geroiv Kosmosu
7. Zavod "Buddetal"
8. ATP 3
9. Sviatoshynskyy Lane
10. St. Myhayla Kotelnykova
11. Metro Station Sviatoshyn

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Hnata Jury St.
CAM № 55    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 15 Hnata Jury St.
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva road

Zodchykh St., 68
CAM № 155    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Zodchykh St., 68
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva Road