TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 38-Tr
Stops list
1. Museum Istorii Velykoi Vitchyznianoi Viyny
2. Kyevo-Pecherska Lavra
3. Suvorova
4. Sq. Slavy
5. Metro Station Arsenalna
6. Zavod "Arsenal"
7. Cinema "Zorianyy"
8. Kopylenka
9. St. Kutuzova
10. St. Arsenalna
11. Sq. Lesi Ukrainky
12. Krugla Bashta
13. St. Ivana Kudri
14. St. Nimanska
15. Shop "Optyka"
16. Institute im.M. Boychuka
17. Hostel №4 (Kikvidze)
18. Zaliznychne Road

1. Zaliznychne Road
2. Dzherelo (Kikvidze)
3. Hostel №4 (Kikvidze)
4. Institute im.M. Boychuka
5. ATP 4
6. St. Nimanska
7. Pecherskyy Bridge
8. St. Ivana Kudri
9. Krugla Bashta
10. Sq. Lesi Ukrainky
11. St. Kutuzova
12. Panasa Myrnogo
13. Cinema "Zorianyy"
14. Zavod "Arsenal"
15. Arsenalna Sq.
16. Sq. Slavy
17. Kyevo-Pecherska Lavra
18. Museum Istorii Velykoi Vitchyznianoi Viyny

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 39    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge

Myhajla Hrushevskoho St, Arsenalna substation
CAM № 81    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Myhajla Hrushevskoho St, Arsenalna substation
WEB-CAM DIRECTION: Evropejska Sq

Arsenalna substation, Ivana Mazepy street
CAM № 80    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Arsenalna substation, Ivana Mazepy street
WEB-CAM DIRECTION: Slavy square

Kutuzova St - Lesi Ukrainky avenue
CAM № 96    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Kutuzova St - Lesi Ukrainky avenue
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St