TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 37-Tr
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
3. St. Sholom-Aleyhema
4. UTOS
5. St. Academician Kurchatova
6. St. Marshal Zhukova
7. St. Miliutenka (Lisovyy)
8. St. Bratyslavska
9. St. Kraynia
10. School Militia
11. Avtomagazyn
12. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
13. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
14. Universam "Dnipro"
15. ATs (Drayzera)
16. St. Balzaka
17. St. Mykoly Lavruhina
18. Shop "Radun"
19. St. Lyskivska (Radunska)
20. St. Budyschanska (Radunska)
21. St. Myloslavska (Radunska)

1. St. Myloslavska (Radunska)
2. St. Budyschanska (Radunska)
3. St. Lyskivska (Radunska)
4. Shop "Radun"
5. St. Mykoly Lavruhina
6. St. Balzaka
7. ATs (Drayzera)
8. Cinema "Florentsiia"
9. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
10. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
11. School Militia
12. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
13. St. Bratyslavska
14. St. Miliutenka (Lisovyy)
15. Lisovyy Ave.
16. St. Academician Kurchatova
17. UTOS
18. St. Sholom-Aleyhema
19. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
20. Metro Station Lisova