TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 35-Tr
Stops list
1. Metro Station Dorogozhychi
2. Babyn Iar
3. St. Academician Grekova (Ryzka)
4. St. Ryzka
5. St. Vavylovyh
6. Railway Station "Syrets"
7. St. Saratovska (Stetsenka)
8. St. Tyraspolska
9. Internatsionalna Sq.
10. St. Marshal Grechka
11. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
12. Ave. Pravdy
13. Unyversam (Gongadze)
14. Pharmacy (Gongadze)
15. Ave. Svobody
16. St. Vasylia Poryka
17. Torgovyy Centre (Poryka)
18. St. Mezhova
19. Massiv Vynogradar
20. St. Natalii Uzhviy
21. Mostytskyy Massyv (Pravdy)
22. St. Vyshgorodska / Iaroslava Ivashkevycha

1. St. Vyshgorodska / Iaroslava Ivashkevycha
2. St. Makiivska
3. St. Vyshgorodska / Iaroslava Ivashkevycha
4. Mostytskyy Massyv (Pravdy)
5. St. Natalii Uzhviy
6. Massiv Vynogradar
7. St. Mezhova
8. Torgovyy Centre (Poryka)
9. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
10. Ave. Svobody
11. Pharmacy (Gongadze)
12. Unyversam (Gongadze)
13. St. Syneozernaia (Gongadze)
14. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
15. St. Marshal Grechka
16. Pharmacy / Syretskyy Drive
17. Internatsionalna Sq.
18. St. Scherbakova (Stetsenka)
19. St. Saratovska (Stetsenka)
20. Dzherelo (Stetsenko)
21. Metro Station Syrets
22. St. Academician Schuseva
23. St. Academician Grekova (Schuseva)
24. Metro Station Dorogozhychi

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
CAM № 196    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
WEB-CAM DIRECTION: Syrets park

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.