TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 34-Tr
Stops list
1. Metro Station Petrivka
2. St. Pryozerna (Moskovskyy)
3. Supermarket (Moskovskyy Ave.)
4. Moskovskyy Bridge
5. Academiya Vodnogo Transportu
6. St. Mate Zalky (Geroiv Stalingradu)
7. Dytiacha Academiya Mystetstv
8. Institute Gidrobiologii
9. Marshal Malynovskogo
10. Stantsiia Naukovo-Tehnichnoi Tvorchosti Molodi "Sfera"
11. St. Tymoshenka
12. Metro Station Minska

1. Metro Station Minska
2. Ave. Geroiv Stalingradu
3. Institute Gidrobiologii
4. Dytiacha Academiya Mystetstv
5. St. Mate Zalky (Layosha Gavro)
6. St. Pryozerna
7. Zavod "Promzv'iazok"
8. Zavod "Maiak"
9. Railway Station "Zenit"
10. Zavod "Maiak"
11. Zavod "Promzv'iazok"
12. Metro Station Petrivka

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

16 Moskovskyj Avenue
CAM № 1    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Oleny Teligi St.

16-18 Moskovskyj Avenue
CAM № 2    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16-18 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Obolonskyj Avenue

Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 3    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Moskovskyj Avenue  - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 4    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Elektrykiv St.

Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 5    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Minska substation

Heroiv Stalingrada avenue
CAM № 111    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Heroiv Stalingrada avenue
WEB-CAM DIRECTION: Mate Zalky street

Moskovskyi Ave, entrance to the Moskovskyi bridge
CAM № 181    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyi Ave, entrance to the Moskovskyi bridge
WEB-CAM DIRECTION: Left bank

Minska station, Marshala Tymoshenka street
CAM № 172    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Minska station, Marshala Tymoshenka street
WEB-CAM DIRECTION: Minska square

Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
CAM № 171    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Ozerna street

Heroiv Dnipra street - Zoi Haidai street
CAM № 175    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Heroiv Dnipra street - Zoi Haidai street
WEB-CAM DIRECTION: Polyarna street - Bohatyrska street

Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
CAM № 174    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
WEB-CAM DIRECTION: Luhova street - Bohatyrska street

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station

Moskovskyj avenue - Novokonstyantynivska St
CAM № 97    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj avenue - Novokonstyantynivska St
WEB-CAM DIRECTION: Novokonstyantynivska St