TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 34-Tr
Stops list
1. Metro Station Petrivka
2. St. Pryozerna (Moskovskyy)
3. Supermarket (Moskovskyy Ave.)
4. Moskovskyy Bridge
5. Academiya Vodnogo Transportu
6. St. Mate Zalky (Geroiv Stalingradu)
7. Dytiacha Academiya Mystetstv
8. Institute Gidrobiologii
9. Marshal Malynovskogo
10. Stantsiia Naukovo-Tehnichnoi Tvorchosti Molodi "Sfera"
11. St. Tymoshenka
12. Metro Station Minska

1. Metro Station Minska
2. Ave. Geroiv Stalingradu
3. Institute Gidrobiologii
4. Dytiacha Academiya Mystetstv
5. St. Mate Zalky (Layosha Gavro)
6. St. Pryozerna
7. Zavod "Promzv'iazok"
8. Zavod "Maiak"
9. Railway Station "Zenit"
10. Zavod "Maiak"
11. Zavod "Promzv'iazok"
12. Metro Station Petrivka

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Minska station, Marshala Tymoshenka street
CAM № 172    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Minska station, Marshala Tymoshenka street
WEB-CAM DIRECTION: Minska square

Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
CAM № 171    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Ozerna street

Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
CAM № 174    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
WEB-CAM DIRECTION: Luhova street - Bohatyrska street

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station