TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 26-Tr
Stops list
1. Ave. Svobody
2. St. Vasylia Poryka
3. Torgovyy Centre (Poryka)
4. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
5. Ave. Pravdy
6. Ave. Radianskoi Ukraine
7. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
8. St. Marshal Grechka
9. Pharmacy / Syretskyy Drive
10. Internatsionalna Sq.
11. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
12. Polyclinic (Scherbakova)
13. Salon "Mebli"
14. St. Saliutna (Scherbakova)
15. St. Krasnodarska (Scherbakova)
16. St. Estonska (Scherbakova)

1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. Saliutna (Scherbakova)
5. Polyclinic (Scherbakova)
6. St. Stetsenka
7. Internatsionalna Sq.
8. St. Marshal Grechka
9. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
10. Ave. Radianskoi Ukraine
11. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
12. Torgovyy Centre (Poryka)
13. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
14. Ave. Svobody