TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 25-Tr
Stops list
1. Ave. Svobody
2. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
3. Ave. Svobody
4. St. Svitlytskogo (Svobody)
5. St. Mezhova (Svobody)
6. Pochta (Ave. Svobody)
7. St. Natalii Uzhviy
8. Mostytskyy Massyv (Uzhviy)
9. Pologovyy House
10. Polyclinic (Mostytskaia)
11. St. Velyka Mostytska
12. St. Bilytska
13. Sq. Frunze
14. St. Syretska (Frunze)
15. St. Ryleeva
16. Kurenivskyy Park (Frunze)
17. St. Novokostiantynivska
18. Zavod "Maiak"
19. Zavod "Promzv'iazok"
20. Metro Station Petrivka

1. Metro Station Petrivka
2. Zavod "Promzv'iazok"
3. Zavod "Maiak"
4. St. Novokostiantynivska
5. Kurenivskyy Park
6. Moskovskyy Ave.
7. Sq. Frunze
8. Kurenivskyy Market
9. Cinema "Kadr"
10. St. Velyka Mostytska
11. Polyclinic (Mostytskaia)
12. Pokrovska Church
13. Mostytskyy Massyv (Uzhviy)
14. St. Natalii Uzhviy
15. Mikrorayon №17
16. Ave. Svobody (Svitlytskogo)
17. Ave. Svobody