TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 23k-Tr(Peak hours)
Stops list
1. Metro Station Dorogozhychi
2. Babyn Iar
3. St. Academician Grekova (Ryzka)
4. St. Ryzka
5. St. Vavylovyh
6. Railway Station "Syrets"
7. St. Saratovska (Stetsenka)
8. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
9. Sady
10. St. Stetsenka
11. St. Academician Tupoleva

1. St. Academician Tupoleva
2. St. Vasylia Bliuhera
3. Internatsionalna Sq.
4. Internatsionalna Sq.
5. St. Scherbakova (Stetsenka)
6. St. Saratovska (Stetsenka)
7. Dzherelo (Stetsenko)
8. Metro Station Syrets
9. St. Academician Schuseva
10. St. Academician Grekova (Schuseva)
11. Metro Station Dorogozhychi

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
CAM № 196    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
WEB-CAM DIRECTION: Syrets park

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.