TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 23-Tr
Stops list
1. Luk'ianivska Sq.
2. Supermarket / St. Dovnar-Zapolskogo
3. St. Biloruska / St. Iakira
4. St. Iakira
5. St. Pugachova
6. Mototsykletnyy Zavod
7. St. Sim'i Hohlovyh
8. Metro Station Dorogozhychi
9. St. Vavylovyh
10. Railway Station "Syrets"
11. St. Saratovska (Stetsenka)
12. St. Tyraspolska
13. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
14. Sady
15. St. Stetsenka
16. St. Academician Tupoleva

1. St. Academician Tupoleva
2. St. Vasylia Bliuhera
3. Internatsionalna Sq.
4. St. Scherbakova (Stetsenka)
5. St. Saratovska (Stetsenka)
6. Dzherelo (Stetsenko)
7. Metro Station Syrets
8. St. Academician Schuseva
9. St. Academician Grekova (Schuseva)
10. Metro Station Dorogozhychi
11. Sportyvnyy Complex
12. St. Sim'i Hohlovyh
13. Mototsykletnyy Zavod
14. St. Pugachova
15. St. Iakira
16. St. Biloruska
17. St. Dovnar-Zapolskogo
18. Luk'ianivska Sq.

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Melnykova street - Dovnar-Zapolskoho street
CAM № 178    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Melnykova street - Dovnar-Zapolskoho street
WEB-CAM DIRECTION: Lukyanivska substation

Poltavska st. 10
CAM № 197    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Poltavska st. 10
WEB-CAM DIRECTION: Dmytrivska st.

ул. Вячеслава Черновола, ул. Дмитриевская, 75
CAM № 207    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: ул. Вячеслава Черновола, ул. Дмитриевская, 75
WEB-CAM DIRECTION: Глыбочицкий проезд

перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
CAM № 206    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
WEB-CAM DIRECTION: проспект Воздухофлотский

Bahhovutivska street  - Ovrutska street
CAM № 179    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Bahhovutivska street - Ovrutska street
WEB-CAM DIRECTION: Puhachova street

Dorogizgytska St. - Melnikova St.
CAM № 67    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Dorogizgytska St. - Melnikova St.
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation

ул. Саратовская, 18/16
CAM № 164    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: ул. Саратовская, 18/16
WEB-CAM DIRECTION: Перекресток улиц Салютной и Саратовской

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.