TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 22-Tr
Stops list
1. St. Olzhycha
2. St. Bakynska
3. St. Oleny Teligy
4. Metro Station Dorogozhychi
5. Babyn Iar
6. St. Gonty
7. St. Degtiarivska (Dovzhenko)
8. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
9. Zavod "Bilshovyk"
10. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
11. St. Lebedeva-Kumacha
12. Railway Station "Karavaevi Dachi"
13. St. Piterska
14. Sq. Kosmonavtiv
15. Supermarket "Sevastopol"
16. St. Smilianska
17. St. Vinnytska
18. St. Fedora Ernsta (Povitroflotskyy)
19. St. Volynska
20. Airport Kyiv

1. Airport Kyiv
2. St. Volynska
3. St. Fedora Ernsta (Povitroflotskyy)
4. St. Vinnytska
5. St. Smilianska
6. St. Smilianska
7. Supermarket "Sevastopol"
8. Sq. Kosmonavtiv
9. St. Piterska
10. Railway Station "Karavaevi Dachi"
11. St. Lebedeva-Kumacha
12. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
13. St. Vyborzka
14. Zavod "Bilshovyk"
15. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
16. St. Degtiarivska (Dovzhenko)
17. St. Gonty
18. Babyn Iar
19. St. Schuseva
20. St. Olzhycha
21. St. Oleny Teligy
22. St. Bakynska
23. St. Olzhycha

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Industrialnyj bridge
CAM № 48    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Industrialnyj bridge
CAM № 49    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi dachi

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 47    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Industrialnyj bridge

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 46    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.

Sevastopolska Sqr.
CAM № 44    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Solomyanska Sqr.

Sevastopolska Sqr.
CAM № 45    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi Dachi