TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 21-Tr
Stops list
1. St. Kadetskyy Gay
2. St. Fedora Ernsta
3. St. Narodnogo Opolchennia
4. St. Smilianska
5. Supermarket "Sevastopol"
6. Sq. Kosmonavtiv
7. St. Piterska
8. Railway Station "Karavaevi Dachi"
9. St. Lebedeva-Kumacha
10. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
11. St. Vyborzka
12. Zavod "Bilshovyk"
13. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
14. St. Degtiarivska (Dovzhenko)

1. St. Degtiarivska (Dovzhenko)
2. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
3. Zavod "Bilshovyk"
4. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
5. St. Lebedeva-Kumacha
6. Railway Station "Karavaevi Dachi"
7. St. Piterska
8. Sq. Kosmonavtiv
9. Sevastopolska Sq.
10. St. Smilianska
11. St. Vinnytska (Narodnogo Opolchennia)
12. St. Narodnogo Opolchennia
13. St. Fedora Ernsta
14. St. Kadetskyy Gay