TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 14-Tr
Stops list
1. Central Railway Terminal
2. St. Zhylianska
3. St. Lva Tolstogo (Zhylianska)
4. St. Pankivska (Zhylianska)
5. Center Employment
6. St. Volodymyrska (Zhylianska)
7. Chervonoarmiyska
8. St. Shota Rustaveli
9. St. Gospitalna
10. Museum "Kyivska Fortetsia"
11. Military Hospital
12. Sq. Lesi Ukrainky
13. Krugla Bashta
14. St. Ivana Kudri
15. Pecherskyy Bridge
16. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
17. Botanic Garden

1. Botanic Garden
2. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
3. Pecherskyy Bridge
4. St. Ivana Kudri
5. Krugla Bashta
6. Sq. Lesi Ukrainky
7. National University
8. Museum "Kyivska Fortetsia"
9. St. Gospitalna
10. Metro Station Palats Sportu
11. St. Velyka Vasylkivska (Saksaganskogo)
12. Veteranska Apteka OAO "Farmak"
13. St. Pankivska (Saksaganskogo)
14. St. Lva Tolstogo
15. Central Railway Terminal