TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of trolley bus route 1-Tr
Stops list
1. Lybidska
2. Moskovska Sq. (Avtovokzal)
3. Ave. Nauky
4. Cinema "Saliut"
5. Gidrometeorologichna
6. St. Lysogorska (Nauky)
7. Institute Fizyky
8. Avtomaysterni
9. Bagrynova Hill
10. St. Marshalska

1. St. Marshalska
2. Bagrynova Hill
3. Institute Fizyky
4. St. Lysogorska (Nauky)
5. Gidrometeorologichna
6. St. P. Grabovskogo
7. Cinema "Saliut"
8. Kondyterska Factory
9. Bus Terminal / Moscow Sq.
10. Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge