TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of tram route 35-T
Stops list
1. St. Oleksandra Saburova (Zakrevskogo)
2. Budynok Pobutu (Zakrevskogo)
3. Dytiachyy Sad №37A
4. Torgovyy Complex (Zakrevskogo)
5. St. Teodora Drayzera
6. St. Mykoly Kybalchycha
7. St. Ivana Mykytenka
8. St. Petra Zaporozhtsia
9. Ave. Alishera Navoi (Myropilska)
10. St. Iunosti
11. St. Oleksandra Boychenka
12. St. Andriia Malyshka
13. Metro Station Chernigivska
14. St. Magnitogorska
15. Metro Station Lisova

1. Metro Station Lisova
2. St. Magnitogorska
3. Metro Station Chernigivska
4. St. Andriia Malyshka
5. St. Oleksandra Boychenka
6. St. Iunosti
7. Ave. Alishera Navoi (Myropilska)
8. St. Petra Zaporozhtsia
9. St. Mykoly Kybalchycha
10. St. Teodora Drayzera
11. Rynok "Pryvoz"
12. Torgovyy Complex (Zakrevskogo)
13. Dytiachyy Sad №37A
14. Budynok Pobutu (Zakrevskogo)
15. St. Oleksandra Saburova (Zakrevskogo)