TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of tram route 2-T
Stops list
1. Myhaylivska Borschagivka
2. St. Bulgakova
3. St. Grygorovycha-Barskogo
4. St. Zholudeva (Symyrenko)
5. Stantsyia "Zodchyh"
6. Bulvar Koltsova
7. St. General Potapova
8. Stantsiia "Romena Rollana "
9. Stantsiia "Kiltseva Doroga"

1. Stantsiia "Kiltseva Doroga"
2. Stantsiia "Romena Rollana"
3. St. General Potapova
4. Bulvar Koltsova
5. Stantsyia "Zodchyh"
6. St. Zholudeva
7. St. Grygorovycha-Barskogo
8. St. Bulgakova
9. Myhaylivska Borschagivka

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Kiltseva Road,
CAM № 189    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Kiltseva Road, "Radgosp Sovky"
WEB-CAM DIRECTION: Zhulyanskiy bridge

Symyrenka Street, 2
CAM № 156    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Symyrenka Street, 2
WEB-CAM DIRECTION: Symyrenka St - Zodchykh St - Koltsova Blvd

Velyka Okruzhna, 1
CAM № 157    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Velyka Okruzhna, 1
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva Rd - Kyivska St

15 Hnata Jury St.
CAM № 55    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 15 Hnata Jury St.
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva road