TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 825-RT
Stops list
1. Metro Station Palats Ukraine
2. Volodymyrskyy Market
3. St. Tverska (Gorkogo)
4. St. Kovpaka (Gorkogo)
5. Metro Station Lybidska
6. Metro Station Demiivska
7. Demiivskyy Lane
8. Golosiivska Sq.
9. St. Myhayla Stelmaha
10. Golosiivskyy Park
11. Department store "Moskovskyy"
12. Cinema "Zagreb"
13. Hotel "Golosiivskyy"
14. Magazyn-Salon "Prylady"
15. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
16. Avtostantsiia "Pivdenna"
17. Lodovyy Stadium
18. Odeska Sq.
19. Odeska Sq.
20. Torgovyy Complex (Glushkova)
21. Odeskyy Market
22. Smt. Chabany
23. V. Vita Poshtova
24. M. Boiarka

1. M. Boiarka
2. V. Vita Poshtova
3. Smt. Chabany
4. Massiv Teremky
5. Odeskyy Market
6. St. Academika Zabolotnogo
7. Torgovyy Complex (Glushkova)
8. Odeska Sq.
9. Odeska Sq.
10. Lodovyy Stadium
11. Avtostoianka №4
12. Avtostantsiia "Pivdenna"
13. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
14. Magazyn-Salon "Prylady"
15. Hotel "Golosiivskyy"
16. Cinema "Zagreb"
17. Department store "Moskovskyy"
18. Golosiivskyy Park
19. St. Myhayla Stelmaha
20. Golosiivska Sq.
21. Polyclinic (Golosiivskyy)
22. Demiivskyy Lane
23. Metro Station Lybidska
24. St. Liubchenka
25. St. Kovpaka (V. Vasylkivska)
26. Metro Station Palats Ukraine

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Gorkogo street - Ivana Fedorova street
CAM № 116    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Gorkogo street - Ivana Fedorova street
WEB-CAM DIRECTION: m.Lybedskaya

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Akademika Zabolotnoho street, Odeska square
CAM № 170    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Akademika Zabolotnoho street, Odeska square
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva Road

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge