TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 821-RT
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Metro Station Demiivska
3. Demiivskyy Lane
4. Golosiivska Sq.
5. St. Myhayla Stelmaha
6. Golosiivskyy Park
7. Department store "Moskovskyy"
8. Cinema "Zagreb"
9. Hotel "Golosiivskyy"
10. Magazyn-Salon "Prylady"
11. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
12. Avtostantsiia "Pivdenna"
13. Lodovyy Stadium
14. Odeska Sq.
15. St. Academika Zabolotnogo
16. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)
17. V. Novosilky

1. V. Novosilky
2. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)
3. St. Academika Zabolotnogo
4. Odeska Sq.
5. Lodovyy Stadium
6. Avtostoianka №4
7. Avtostantsiia "Pivdenna"
8. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
9. Magazyn-Salon "Prylady"
10. Hotel "Golosiivskyy"
11. Cinema "Zagreb"
12. Department store "Moskovskyy"
13. Golosiivskyy Park
14. St. Myhayla Stelmaha
15. Golosiivska Sq.
16. Polyclinic (Golosiivskyy)
17. Demiivskyy Lane
18. Metro Station Demiivska
19. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
CAM № 40    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Druzhby Narodiv substation

Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
CAM № 41    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska Sqr.

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Akademika Zabolotnoho street, Odeska square
CAM № 170    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Akademika Zabolotnoho street, Odeska square
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva Road

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge