TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 819-RT
Stops list
1. Avtostantsiia "Darnytsia"

1. Bykovnia
2. St. Radystiv
3. DEU Dniprovskiy district
4. Metro Station Lisova
5. Avtostantsiia "Darnytsia"