TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 816-RT
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. St. General Vitruka
3. Blvd. Academician Vernadskogo (Peremogy)
4. St. Ivana Kramskogo
5. Ave. Peremogy
6. St. Irpinska
7. Ave. Academician Palladyna
8. Metro Station Akademmistechko
9. Naftovyk
10. St. General Naumova
11. St. Syneozernaia
12. Smt. Nemishaevo

1. Smt. Nemishaevo
2. St. Syneozernaia
3. St. General Naumova
4. Naftovyk
5. Metro Station Akademmistechko
6. Metro Station Akademmistechko
7. St. Irpinska
8. Ave. Academician Palladyna (Peremogy)
9. Ave. Peremogy
10. Metro Station Zhytomyrska
11. St. Ivana Kramskogo
12. Blvd. Academician Vernadskogo (Peremogy)
13. St. General Vitruka
14. Metro Station Sviatoshyn