TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 809-RT
Stops list
1. St. Lebedynska
2. Sq. Tarasa Shevchenko
3. Sq. Tarasa Shevchenko
4. St. Myhayla Mayorova
5. Ave. Marshal Rokosovskogo
6. St. Myhayla Mayorova
7. St. Petra Degtiarenka (Poliarna)
8. Garazhi
9. St. Lebedynska
10. Autobus Park Num. 6
11. St. Bogatyrska
12. AK "Slavutych"
13. Hospital (Bogatyrska)
14. Sady
15. V. Rozhny

1. V. Rozhny
2. Hospital (Bogatyrska)
3. St. Lebedynska
4. Garazhi
5. St. Petra Degtiarenka (Poliarna)
6. St. Myhayla Mayorova
7. Ave. Marshal Rokosovskogo
8. St. Myhayla Mayorova
9. Sq. Tarasa Shevchenko

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Heroiv Dnipra street - Zoi Haidai street
CAM № 175    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Heroiv Dnipra street - Zoi Haidai street
WEB-CAM DIRECTION: Polyarna street - Bohatyrska street

Polyarna street - Berezhanska street
CAM № 176    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Polyarna street - Berezhanska street
WEB-CAM DIRECTION: Bohatyrska street