TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 809-RT
Stops list
1. St. Lebedynska
2. Sq. Tarasa Shevchenko
3. Sq. Tarasa Shevchenko
4. St. Myhayla Mayorova
5. Ave. Marshal Rokosovskogo
6. St. Myhayla Mayorova
7. St. Petra Degtiarenka (Poliarna)
8. Garazhi
9. St. Lebedynska
10. Autobus Park Num. 6
11. St. Bogatyrska
12. AK "Slavutych"
13. Hospital (Bogatyrska)
14. Sady
15. V. Rozhny

1. V. Rozhny
2. Hospital (Bogatyrska)
3. St. Lebedynska
4. Garazhi
5. St. Petra Degtiarenka (Poliarna)
6. St. Myhayla Mayorova
7. Ave. Marshal Rokosovskogo
8. St. Myhayla Mayorova
9. Sq. Tarasa Shevchenko