TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 804-RT
Stops list
1. V. Rozhivka
2. Avtostantsiia "Darnytsia"

1. Avtostantsiia "Darnytsia"
2. Metro Station Lisova
3. DEU Dniprovskiy district
4. St. Radystiv
5. Bykovnia
6. V. Rozhivka