TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 724-RT
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Metro Station Demiivska
3. Golosiivska Sq.
4. St. Myhayla Stelmaha
5. Golosiivskyy Park
6. Department store "Moskovskyy"
7. Cinema "Zagreb"
8. Hotel "Golosiivskyy"
9. Magazyn-Salon "Prylady"
10. Avtostantsiia "Pivdenna"
11. Lodovyy Stadium
12. Odeska Sq.
13. Odeska Sq.
14. Torgovyy Complex (Glushkova)
15. Odeskyy Market
16. Smt. Chabany
17. Smt. Glevaha
18. V. Ivankovychy
19. V. Marhalevka

1. V. Marhalevka
2. V. Ivankovychy
3. Smt. Glevaha
4. Smt. Chabany
5. Massiv Teremky
6. Odeskyy Market
7. Torgovyy Complex (Glushkova)
8. St. Academika Zabolotnogo
9. Odeska Sq.
10. Odeska Sq.
11. Lodovyy Stadium
12. Avtostoianka №4
13. Avtostantsiia "Pivdenna"
14. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
15. Magazyn-Salon "Prylady"
16. Hotel "Golosiivskyy"
17. Cinema "Zagreb"
18. Department store "Moskovskyy"
19. Golosiivskyy Park
20. St. Myhayla Stelmaha
21. Golosiivska Sq.
22. Polyclinic (Golosiivskyy)
23. Demiivskyy Lane
24. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge