TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 589-RT (45+22)
Stops list
1. Metro Station Darnytsia
2. St. Bazhova
3. St. Chervonotkatska (Budivelnykiv)
4. St. Tampere
5. Ave. Myru
6. Darnytskyy Univermag
7. St. Iaroslava Gasheka
8. Institute Himii
9. St. Pryvokzalna
10. St. Novodarnytska
11. St. Pryvokzalna
12. St. Sormovska
13. St. Novodarnytska
14. St. Sanatorna
15. Lane Rudneva
16. St. A.Gorbunova
17. Farmatsevtychna Firma "Darnytsia"
18. Mistechko

1. Mistechko
2. Farmatsevtychna Firma "Darnytsia"
3. St. A.Gorbunova
4. Lane Rudneva
5. St. Veresneva
6. St. Novodarnytska
7. St. Sormovska
8. St. Pryvokzalna
9. Railway Station "Darnytsia"
10. St. Iaroslava Gasheka
11. Leningradska Sq. (Prazka)
12. Darnytskyy Univermag
13. Ave. Myru
14. Blvd. Verhovna Rada (Budivelnykiv)
15. St. Krakivska
16. St. Popudrenka
17. Metro Station Darnytsia