TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 559-RT
Stops list
1. Rayderzhadministratsiia
2. Rayderzhadministratsiia
3. Metro Station Geroiv Dnipra

1. Metro Station Geroiv Dnipra
2. Polyclinic (Obolonskyy)
3. St. Pryrichna
4. St. Tymoshenka