TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 557-RT (20A)
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Ave. Nauky
4. Cinema "Saliut"
5. St. P. Grabovskogo
6. Gidrometeorologichna
7. St. Lysogorska (Nauky)
8. Institute Fizyky
9. Avtomaysterni
10. Bagrynova Hill
11. St. Marshalska
12. St. Kytaivska
13. Korchuvatskyy KBM
14. Ovocheva Base
15. Budkombinat

1. Budkombinat
2. Ovocheva Base
3. Korchuvatskyy KBM
4. St. Kytaivska
5. St. Marshalska
6. St. Marshalska
7. Bagrynova Hill
8. Institute Fizyky
9. St. Lysogorska (Nauky)
10. Gidrometeorologichna
11. St. P. Grabovskogo
12. Cinema "Saliut"
13. Kondyterska Factory
14. Bus Terminal / Moscow Sq.
15. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Stolychne Hwy - Nauky Ave
CAM № 182    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Stolychne Hwy - Nauky Ave
WEB-CAM DIRECTION: towards the center