TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 553-RT (27T)
Stops list
1. Metro Station Palats Sportu
2. St. Shota Rustaveli
3. St. Mechnykova
4. Metro Station Klovska
5. Klovskyy Uzviz
6. Klovskyy Spusk
7. Kriposnyy Lane
8. Arsenalna Sq.
9. Zavod "Arsenal"
10. Cinema "Zorianyy"
11. Kopylenka
12. St. Kutuzova
13. St. Panfilovtsiv
14. Vodokanal (Staronovodarnytska)
15. Redutnyy Lane
16. Bridge im.Patona
17. Rusanivka
18. Blvd. O.Davydova
19. Berezniaky
20. St. Tampere
21. Zavod "Vulkan"
22. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
23. St. P.Usenka
24. Blvd. Verhovna Rada
25. Metro Station Chernigivska

1. Metro Station Chernigivska
2. St. Chervonotkatska
3. Blvd. Verhovna Rada
4. Leningradska Sq. (Gagarina)
5. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
6. Zavod "Vulkan"
7. St. Tampere
8. Berezniaky
9. Blvd. O.Davydova
10. Rusanivka
11. Bridge im.Patona
12. St. Staronavodnytska (Mazepy)
13. Redutnyy Lane
14. Vodokanal (Staronovodarnytska)
15. St. Kutuzova
16. Panasa Myrnogo
17. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
18. Sq. Slavy (Suvorova)
19. Sq. Slavy
20. Arsenalna Sq.
21. Kriposnyy Lane
22. Klovskyy Spusk
23. Klovskyy Uzviz
24. Metro Station Klovska
25. St. Mechnykova
26. Metro Station Palats Sportu