TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 553-RT (27T)
Stops list
1. Metro Station Palats Sportu
2. St. Shota Rustaveli
3. St. Mechnykova
4. Metro Station Klovska
5. Klovskyy Uzviz
6. Klovskyy Spusk
7. Kriposnyy Lane
8. Arsenalna Sq.
9. Zavod "Arsenal"
10. Cinema "Zorianyy"
11. Kopylenka
12. St. Kutuzova
13. St. Panfilovtsiv
14. Vodokanal (Staronovodarnytska)
15. Redutnyy Lane
16. Bridge im.Patona
17. Rusanivka
18. Blvd. O.Davydova
19. Berezniaky
20. St. Tampere
21. Zavod "Vulkan"
22. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
23. St. P.Usenka
24. Blvd. Verhovna Rada
25. Metro Station Chernigivska

1. Metro Station Chernigivska
2. St. Chervonotkatska
3. Blvd. Verhovna Rada
4. Leningradska Sq. (Gagarina)
5. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
6. Zavod "Vulkan"
7. St. Tampere
8. Berezniaky
9. Blvd. O.Davydova
10. Rusanivka
11. Bridge im.Patona
12. St. Staronavodnytska (Mazepy)
13. Redutnyy Lane
14. Vodokanal (Staronovodarnytska)
15. St. Kutuzova
16. Panasa Myrnogo
17. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
18. Sq. Slavy (Suvorova)
19. Sq. Slavy
20. Arsenalna Sq.
21. Kriposnyy Lane
22. Klovskyy Spusk
23. Klovskyy Uzviz
24. Metro Station Klovska
25. St. Mechnykova
26. Metro Station Palats Sportu

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

ул. Владимирская, КНУ им. Шевченко
CAM № 214    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: ул. Владимирская, КНУ им. Шевченко
WEB-CAM DIRECTION: бульвар Тараса Шевченко

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station