TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 544-RT
Stops list
1. St. Zhukova
2. St. Marshal Zhukova
3. Ave. Lesnoy (Myliutenko)
4. Cinema "Rosiia"
5. St. Malyshka
6. Department Store "Dytiachyy Svit"

1. Department Store "Dytiachyy Svit"
2. Volgogradska Sq.
3. Cinema "Rosiia"
4. Ave. Lesnoy (Myliutenko)
5. St. Miliutenka (Lisovyy)
6. St. Marshal Zhukova
7. St. Zhukova

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station

Brovarskyi Avenue - Stroitelej St.
CAM № 10    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Brovarskyi Avenue - Stroitelej St.
WEB-CAM DIRECTION: Metro bridge