TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 534-RT (14Tr)
Stops list
1. Central Railway Terminal
2. St. Saksaganskogo
3. Metro Station Universytet
4. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo
5. Chervonoarmiyska
6. St. Rognidynska
7. St. Gospitalna
8. Museum "Kyivska Fortetsia"
9. Military Hospital
10. Sq. Lesi Ukrainky
11. Krugla Bashta
12. St. Ivana Kudri
13. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
14. Botanic Garden

1. Botanic Garden
2. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
3. Pecherskyy Bridge
4. St. Ivana Kudri
5. Krugla Bashta
6. Sq. Lesi Ukrainky
7. National University
8. Museum "Kyivska Fortetsia"
9. St. Gospitalna
10. Metro Station Palats Sportu
11. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo
12. Unyversytet (Vladymyrskaia)
13. St. Ivana Franka
14. Central Railway Terminal