TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 523-RT
Stops list
1. St. Balzaka
2. Mikrorayon №2
3. St. Mykoly Zakrevskogo (Maiakovskogo)
4. Ave. General Vatutina (Perova)
5. Blvd. Perova
6. St. Ivana Mykytenka
7. St. Malyshka
8. Metro Station Chernigivska
9. St. Chervonotkatska
10. Blvd. Verhovna Rada
11. Leningradska Sq. (Gagarina)
12. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
13. Zavod "Vulkan"
14. St. Tampere
15. Berezniaky
16. Blvd. O.Davydova
17. Rusanivka
18. Bridge im.Patona
19. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
20. St. Sergiia Strutynskogo (Druzhby Narodiv)
21. Pecherskyy Bridge

1. Metro Station Druzhby narodiv
2. St. Sergiia Strutynskogo
3. Bridge im.Patona
4. Rusanivka
5. Blvd. O.Davydova
6. Berezniaky
7. St. Tampere
8. Zavod "Vulkan"
9. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
10. St. P.Usenka
11. Blvd. Verhovna Rada
12. Metro Station Chernigivska
13. St. Malyshka
14. St. Boychenka (Bratyslavska)
15. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
16. St. Vilde
17. Cinema "Avrora"
18. St. Ivana Mykytenka
19. Kerchynska Sq.
20. Ave. General Vatutina (Perova)
21. St. Mykoly Zakrevskogo (Maiakovskogo)
22. Unyversam (Kashtanova)
23. Mikrorayon №3 (Kashtanova)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 9    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vavutina Aveneu

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 8    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Petra Zapozhca St.

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.