TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 522-RT (106A)
Stops list
1. Metro Station Petrivka
2. St. Verbova (St.m. Petrivka)
3. Shopping Centre "Makros"
4. St. Pryozerna (Moskovskyy)
5. Supermarket (Moskovskyy Ave.)
6. Ave. Geroiv Stalingradu
7. Park Druzhby Narodiv
8. Torgovyy Centre (Vatutina)
9. Stantsiia "Vatutina"
10. Rayduzhnyy Massiv
11. Ave. General Vatutina (Perova)
12. St. Mykoly Kybalchycha
13. St. Kurnatovskogo (Kybalchycha)
14. St. Mykoly Kybalchycha (Kurnatovskogo)
15. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
16. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
17. Universam "Dnipro"
18. Ave. Volodymyra Maiakovskogo (Drayzera)
19. ATs (Drayzera)
20. St. Balzaka
21. St. Beretti
22. St. Saburova (Balzaka)
23. St. Saburova
24. St. Dankevycha

1. St. Dankevycha
2. St. Saburova (Balzaka)
3. St. Beretti
4. ATs (Drayzera)
5. Cinema "Florentsiia"
6. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
7. St. Karbysheva
8. St. Mykoly Kybalchycha
9. St. Kurnatovskogo (Kybalchycha)
10. St. Mykoly Kybalchycha
11. Ave. General Vatutina (Perova)
12. Rayduzhnyy Massiv
13. Stantsiia "Vatutina"
14. Torgovyy Centre (Vatutina)
15. Park Druzhby Narodiv
16. Ave. Geroiv Stalingradu
17. St. Layosha Gavro (Moskovskyy Ave.)
18. Metro Station Petrivka

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

16 Moskovskyj Avenue
CAM № 1    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Oleny Teligi St.

16-18 Moskovskyj Avenue
CAM № 2    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16-18 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Obolonskyj Avenue

Moskovskyj avenue (Factory
CAM № 74    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj avenue (Factory "Mayak")
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation

20b Moskovskyj Avenue
CAM № 11    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 20b Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Bogatyrska St.

Heroiv Stalingrada avenue
CAM № 111    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Heroiv Stalingrada avenue
WEB-CAM DIRECTION: Mate Zalky street

Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 3    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Moskovskyj Avenue  - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 4    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Elektrykiv St.

Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
CAM № 5    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj Avenue - Heroiv Stalingradu Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Minska substation

Moskovskyi Ave, entrance to the Moskovskyi bridge
CAM № 181    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyi Ave, entrance to the Moskovskyi bridge
WEB-CAM DIRECTION: Left bank

Moskovskyj bridge
CAM № 22    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Left bank

Moskovskyj bridge
CAM № 54    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Right bank

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 9    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vavutina Aveneu

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 8    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Petra Zapozhca St.

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station