TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 513-RT (25+8)
Stops list
1. St. Anny Ahmatovoi
2. St. Dragomanova (Ahmatovoi)
3. Harkivskyy Massiv
4. St. Revutskogo
5. St. Verbytskogo
6. Harkivskiy Road
7. St. Slavgorodska
8. St. Novodarnytska
9. St. Sormovska
10. Darnytskyy Market
11. Radiomehanichnyy Technical School
12. Zavod "Remshliahtehnika"
13. Palats Culture "Dnipro"
14. Volgo-Donskyy Lane
15. St. A.Gorbunova
16. Farmatsevtychna Firma "Darnytsia"
17. St. Poliska

1. St. Poliska
2. St. A.Gorbunova
3. Volgo-Donskyy Lane
4. Palats Culture "Dnipro"
5. Zavod "Remshliahtehnika"
6. Radiomehanichnyy Technical School
7. Darnytskyy Market
8. St. Sormovska
9. St. Novodarnytska
10. St. Mykoly Rudneva
11. St. Trostianetska
12. St. Verbytskogo
13. Harkivskyy Massiv
14. St. Anny Ahmatovoi
15. Metro Station Pozniaky