TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 502-RT
Stops list
1. Ave. Svobody (Svitlytskogo)
2. Ave. Svobody
3. Pharmacy (Gongadze)
4. Unyversam (Gongadze)
5. St. Syneozernaia (Gongadze)
6. Ave. Radianskoi Ukraine
7. Ave. Pravdy
8. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
9. St. Mezhova
10. Massiv Vynogradar
11. St. Natalii Uzhviy
12. Mostytskyy Massyv (Pravdy)
13. St. Vyshgorodska / Iaroslava Ivashkevycha
14. St. Avtozavodska
15. St. Petra Degtiarenka (Lugova)
16. Viyskomat
17. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
18. Fire Part
19. Sq. Druzhby Narodiv
20. Polyclinic (Layosha Gavro)
21. Ave. Geroiv Stalingradu
22. Institute Gidrobiologii
23. Dytiacha Academiya Mystetstv
24. St. Mate Zalky

1. St. Mate Zalky
2. Polyclinic (Layosha Gavro)
3. Metro Station Obolon
4. Fire part
5. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
6. St. Bogatyrska
7. Zavod ZHBK (Lugova)
8. St. Petra Degtiarenka (Lugova)
9. St. Berezhanska (Lugova)
10. St. Avtozavodska
11. St. Makiivska
12. St. Vyshgorodska / Iaroslava Ivashkevycha
13. Mostytskyy Massyv (Pravdy)
14. St. Natalii Uzhviy
15. Massiv Vynogradar
16. St. Mezhova
17. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
18. Ave. Pravdy
19. Ave. Radianskoi Ukraine
20. Ave. Pravdy
21. Unyversam (Gongadze)
22. Pharmacy (Gongadze)
23. Ave. Svobody
24. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
25. Ave. Svobody