TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 498-RT
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
3. St. Sholom-Aleyhema
4. Ave. Alishera Navoi (Perova)
5. St. Petra Zaporozhtsia (Perova)
6. Detsad (Perova)
7. Avtorynok
8. Department Store "Rayduzhnyy"
9. St. Kybalchycha
10. Ave. Vatutina
11. Dytiachyy Sad (Vershygory)
12. St. P. Vershygory

1. St. P. Vershygory
2. Dytiachyy Sad (Vershygory)
3. Ave. Vatutina
4. St. Kybalchycha
5. Department Store "Rayduzhnyy"
6. Avtorynok
7. Dytiachyy Sad (Perova)
8. St. Petra Zaporozhtsia (Perova)
9. Ave. Alishera Navoi (Perova)
10. St. Sholom-Aleyhema
11. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
12. Metro Station Lisova

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 9    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vavutina Aveneu

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 8    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Petra Zapozhca St.

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue