TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 497k-RT (97A)
Stops list
1. Torgovyy Centre (Vernandskogo)
2. Metro Station Akademmistechko
3. Naftovyk
4. St. General Naumova
5. St. Sosnova
6. St. Dymerska
7. Institute Modeliuvannia
8. St. Brusylivska

1. St. Brusylivska
2. St. Pidlisna
3. Rynok (Bulahovskogo)
4. St. Bulahovskogo
5. St. Obuhivska
6. School №230
7. Ovochevyy Shop
8. St. Pidlisna
9. Institute Modeliuvannia
10. St. Dymerska
11. St. General Naumova
12. Naftovyk
13. Metro Station Akademmistechko
14. Metro Station Akademmistechko
15. Blvd. Vernadskogo
16. Torgovyy Centre (Vernandskogo)