TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 497-RT (97A)
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. St. General Vitruka
3. St. Deputatska (Peremogy)
4. European University
5. St. Krasnova (Vernadskogo)
6. NDI Problem Lyttya
7. Torgovyy Centre (Vernandskogo)
8. Metro Station Akademmistechko
9. Naftovyk
10. St. General Naumova
11. St. Sosnova
12. St. Dymerska
13. Institute Modeliuvannia
14. St. Brusylivska

1. St. Obuhivska
2. School №230
3. Ovochevyy Shop
4. St. Pidlisna
5. St. Dymerska
6. St. General Naumova
7. Naftovyk
8. Metro Station Akademmistechko
9. Metro Station Akademmistechko
10. Blvd. Vernadskogo
11. Torgovyy Centre (Vernandskogo)
12. NDI Problem Lyttya
13. School №19
14. St. Krasnova
15. St. Deputatska
16. St. Deputatska
17. Metro Station Sviatoshyn
18. Metro Station Sviatoshyn

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

89А Peremogy Avenue
CAM № 53    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 89А Peremogy Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Svyatoshyno substation

107 Peremohy Avenue
CAM № 161    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 107 Peremohy Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Svyatoshyn substation