TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 477-RT(17A)
Stops list
1. Chervonozorianyy Ave.
2. Mizhregionalna Academy Upravlinnya Personalom
3. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
4. St. Mystetska
5. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
6. St. Krutogirna
7. St. Narodna
8. St. Andriia Golovka
9. St. Bilgorodska
10. St. Vuzivska
11. Sevastopolskaia Sq. (Chokolivskyy)
12. Supermarket "Sevastopol"
13. Sq. Kosmonavtiv
14. St. Piterska
15. Railway Station "Karavaevi Dachi"
16. St. Lebedeva-Kumacha
17. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
18. St. Vyborzka
19. Zavod "Bilshovyk"
20. Metro Station Shuliavska (Peremogy)
21. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)

1. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
2. Zavod "Bilshovyk"
3. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
4. St. Lebedeva-Kumacha
5. Railway Station "Karavaevi Dachi"
6. St. Piterska
7. Sq. Kosmonavtiv
8. St. Antonova
9. Supermarket "Sevastopol"
10. St. Vuzivska
11. St. Maksyma Kryvonosa (Chervonozorianyy)
12. St. Bilgorodska
13. St. Andriia Golovka
14. St. Narodna
15. St. Krutogirna
16. St. Kup'ianska
17. Sovski Stavky
18. Frometivskyy Uzviz
19. ATP 6
20. St. Iziumska
21. Chervonozorianyy Ave.

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
CAM № 41    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Mykoly Hrinchenko St. - Druzhby Narodiv Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Chervonozoryany Avenue - Kirovogradska St.
CAM № 43    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryany Avenue - Kirovogradska St.
WEB-CAM DIRECTION: Kajsarova St.

Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
CAM № 42    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyj Avenue - Kirovogradska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.

Chervonozoryanyi Avenue - Kirovohradska Street
CAM № 191    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chervonozoryanyi Avenue - Kirovohradska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Sevastopolska Sqr.
CAM № 44    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Solomyanska Sqr.

Sevastopolska Sqr.
CAM № 45    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi Dachi