TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 477-RT(17A)
Stops list
1. Chervonozorianyy Ave.
2. Mizhregionalna Academy Upravlinnya Personalom
3. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
4. St. Mystetska
5. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
6. St. Krutogirna
7. St. Narodna
8. St. Andriia Golovka
9. St. Bilgorodska
10. St. Vuzivska
11. Sevastopolskaia Sq. (Chokolivskyy)
12. Supermarket "Sevastopol"
13. Sq. Kosmonavtiv
14. St. Piterska
15. Railway Station "Karavaevi Dachi"
16. St. Lebedeva-Kumacha
17. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
18. St. Vyborzka
19. Zavod "Bilshovyk"
20. Metro Station Shuliavska (Peremogy)
21. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)

1. Metro Station Shuliavska (Dovzhenko)
2. Zavod "Bilshovyk"
3. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
4. St. Lebedeva-Kumacha
5. Railway Station "Karavaevi Dachi"
6. St. Piterska
7. Sq. Kosmonavtiv
8. St. Antonova
9. Supermarket "Sevastopol"
10. St. Vuzivska
11. St. Maksyma Kryvonosa (Chervonozorianyy)
12. St. Bilgorodska
13. St. Andriia Golovka
14. St. Narodna
15. St. Krutogirna
16. St. Kup'ianska
17. Sovski Stavky
18. Frometivskyy Uzviz
19. ATP 6
20. St. Iziumska
21. Chervonozorianyy Ave.

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.