TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 470-RT
Stops list
1. St. Zakarpatska
2. Sportshkola №8
3. Sambirskyy Lane
4. Yagidnyy Lane
5. St. Borovychenka
6. School №122
7. St. Kytaivska
8. St. Marshalska
9. Bagrynova Hill
10. Institute Fizyky
11. St. Lysogorska (Nauky)
12. Gidrometeorologichna
13. St. P. Grabovskogo
14. Cinema "Saliut"
15. Kondyterska Factory
16. Bus Terminal / Moscow Sq.
17. Hotel "Druzhba"
18. St. Cheska
19. Metro Station Druzhby narodiv
20. St. Ivana Kudri
21. Krugla Bashta
22. Sq. Lesi Ukrainky
23. St. Kutuzova
24. Panasa Myrnogo
25. Cinema "Zorianyy"
26. Zavod "Arsenal"
27. Arsenalna Sq.
28. Sq. Slavy
29. Kyevo-Pecherska Lavra
30. Museum Istorii Velykoi Vitchyznianoi Viyny

1. Museum Istorii Velykoi Vitchyznianoi Viyny
2. Kyevo-Pecherska Lavra
3. Suvorova
4. Sq. Slavy
5. Metro Station Arsenalna
6. Metro Station Arsenalna
7. Zavod "Arsenal"
8. Cinema "Zorianyy"
9. Kopylenka
10. St. Kutuzova
11. St. Arsenalna
12. Sq. Lesi Ukrainky
13. Krugla Bashta
14. St. Ivana Kudri
15. Pecherskyy Bridge
16. St. Cheska
17. Ave. Nauky
18. Cinema "Saliut"
19. St. P. Grabovskogo
20. Gidrometeorologichna
21. St. Lysogorska (Nauky)
22. Institute Fizyky
23. Avtomaysterni
24. Bagrynova Hill
25. St. Marshalska
26. St. Kytaivska
27. School №122
28. St. Borovychenka
29. Yagidnyy Lane
30. Gospytal (Iagidna)
31. Sambirskyy Lane
32. Sportshkola №8
33. St. Zakarpatska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Stolychne Hwy - Nauky Ave
CAM № 182    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Stolychne Hwy - Nauky Ave
WEB-CAM DIRECTION: towards the center

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.