TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 466-RT
Stops list
1. European Sq. (Grushevskogo)
2. St. Grushevskogo
3. St. Sadova (Grushevskogo)
4. Kriposnyy Lane
5. Metro Station Arsenalna
6. Zavod "Arsenal"
7. Cinema "Zorianyy"
8. Kopylenka
9. St. Kutuzova
10. St. Arsenalna
11. Sq. Lesi Ukrainky
12. Krugla Bashta
13. St. Ivana Kudri
14. St. Nimanska
15. Shop "Optyka"
16. Institute im.M. Boychuka
17. Hostel №4 (Kikvidze)
18. Metro Station Slavutych
19. Metro Station Osokorky (Bazhana)
20. St. Borysa Gmyri
21. Metro Station Pozniaky
22. Ave. Petra Grygorenka
23. St. Koshytsia
24. St. Dragomanova (Ahmatovoi)
25. Harkivskyy Massiv
26. St. Trostianetska (Revutskogo)
27. Shop (Revutskogo)

1. Shop (Revutskogo)
2. Pobutkompleks
3. Harkivskyy Massiv
4. St. Koshytsia
5. St. Dragomanova
6. Metro Station Osokorky (Bazhana)
7. Metro Station Slavutych
8. Dzherelo (Kikvidze)
9. Hostel №4 (Kikvidze)
10. Institute im.M. Boychuka
11. ATP 4
12. St. Nimanska
13. Pecherskyy Bridge
14. St. Ivana Kudri
15. Krugla Bashta
16. Sq. Lesi Ukrainky
17. St. Kutuzova
18. Panasa Myrnogo
19. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
20. Sq. Slavy (Suvorova)
21. Sq. Slavy
22. Arsenalna Sq.
23. Kriposnyy Lane
24. St. Sadova (Grushevskogo)
25. European Sq. (Grushevskogo)