TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 452-RT
Stops list
1. Metro Station Osokorky (Bazhana)
2. St. Borysa Gmyri
3. Metro Station Pozniaky
4. St. Rudenko
5. Metro Station Harkivska
6. Metro Station Vyrlytsia
7. Center Perepidgotovky Viyskovyh
8. Harkivska Sq.
9. Filling Station
10. St. Svitla
11. St. Frunze (Lenina)
12. St. Geofizykiv

1. St. Geofizykiv
2. St. Frunze (Lenina)
3. St. Svitla
4. Filling Station
5. Metro Station Boryspilska
6. Center Perepidgotovky Viyskovyh
7. Metro Station Pozniaky
8. Metro Station Osokorky (Bazhana)