TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 444-RT
Stops list
1. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)
2. St. Academika Zabolotnogo
3. Odeska Sq.
4. Lodovyy Stadium
5. Avtostoianka №4
6. Avtostantsiia "Pivdenna"
7. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
8. Magazyn-Salon "Prylady"
9. Hotel "Golosiivskyy"
10. Cinema "Zagreb"
11. Department store "Moskovskyy"
12. Golosiivskyy Park
13. St. Myhayla Stelmaha
14. Golosiivska Sq.
15. Demiivskyy Lane
16. Hotel "Druzhba"
17. St. Cheska
18. Metro Station Druzhby narodiv
19. Pecherskyy Bridge
20. St. Ivana Kudri
21. Krugla Bashta
22. Sq. Lesi Ukrainky
23. St. Kutuzova
24. Panasa Myrnogo
25. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
26. Sq. Slavy (Suvorova)
27. Sq. Slavy
28. Arsenalna Sq.

1. Metro Station Arsenalna
2. Zavod "Arsenal"
3. Cinema "Zorianyy"
4. Kopylenka
5. St. Kutuzova
6. St. Arsenalna
7. Sq. Lesi Ukrainky
8. Krugla Bashta
9. St. Ivana Kudri
10. Pecherskyy Bridge
11. St. Cheska
12. Metro Station Demiivska
13. Demiivskyy Lane
14. Golosiivska Sq.
15. St. Myhayla Stelmaha
16. Golosiivskyy Park
17. Department store "Moskovskyy"
18. Cinema "Zagreb"
19. Hotel "Golosiivskyy"
20. Magazyn-Salon "Prylady"
21. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
22. Avtostantsiia "Pivdenna"
23. Lodovyy Stadium
24. Odeska Sq.
25. St. Academika Zabolotnogo
26. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.