TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 442-RT
Stops list
1. Metro Station Politehnichnyy Institute
2. Politehnichna St.
3. Polova
4. St. Tupykova
5. Budynok Kultury
6. Professional School
7. St. Garmatna (Peremogy)
8. Metro Station Shuliavska (Peremogy)
9. Park im.Pushkina
10. Zoopark

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 46    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Sevastopolska Sqr.

Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
CAM № 47    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Chokolivskyj Avenue - Umanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Industrialnyj bridge

Industrialnyj bridge
CAM № 48    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Industrialnyj bridge
CAM № 49    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Industrialnyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi dachi