TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 442-RT
Stops list
1. Metro Station Politehnichnyy Institute
2. Politehnichna St.
3. Polova
4. St. Tupykova
5. Budynok Kultury
6. Professional School
7. St. Garmatna (Peremogy)
8. Metro Station Shuliavska (Peremogy)
9. Park im.Pushkina
10. Zoopark