TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 439-RT
Stops list
1. Ave. Pravdy
2. Unyversam (Gongadze)
3. Pharmacy (Gongadze)
4. Ave. Svobody
5. St. Vasylia Poryka
6. Torgovyy Centre (Poryka)
7. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
8. Ave. Radianskoi Ukraine
9. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
10. St. Marshal Grechka
11. Pharmacy / Syretskyy Drive
12. Internatsionalna Sq.
13. Internatsionalna Sq.
14. St. Scherbakova (Stetsenka)
15. St. Saratovska (Stetsenka)
16. Dzherelo (Stetsenko)
17. Metro Station Syrets
18. St. Academician Schuseva
19. St. Academician Grekova (Schuseva)
20. Metro Station Dorogozhychi
21. Sportyvnyy Complex
22. St. Sim'i Hohlovyh
23. Mototsykletnyy Zavod
24. St. Pugachova
25. St. Iakira
26. St. Gertsena
27. Metro Station Luk'ianivska
28. St. Glybochytska
29. St. Poltavska
30. St. Nekrasovska
31. Lvivska Sq.
32. Lvivska Sq. (Vorovskogo)
33. Main Market (Vorovskogo)
34. Ortopedychnyy Institute
35. Sq. Peremogy

1. Sq. Peremogy
2. Ortopedychnyy Institute
3. Main Market (Vorovskogo)
4. Lvivska Sq.
5. St. Observatorna
6. St. Nekrasovska
7. St. Gogolivska
8. St. Poltavska (Turgenevska)
9. St. Glybochytska
10. Metro Station Luk'ianivska
11. St. Gertsena
12. St. Iakira
13. St. Pugachova
14. Mototsykletnyy Zavod
15. St. Sim'i Hohlovyh
16. St. Vavylovyh
17. Railway Station "Syrets"
18. St. Saratovska (Stetsenka)
19. St. Tyraspolska
20. Internatsionalna Sq.
21. St. Marshal Grechka
22. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
23. Ave. Pravdy