TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 434-RT (34A + 21A)
Stops list
1. St. Myloslavska (Balzaka)
2. St. Maryny Tsvetaevoi
3. St. Dankevycha
4. St. Balzaka (Saburova)
5. Budynok Pobutu (Saburova)
6. St. Saburova
7. St. Oleksandra Saburova (Maiakovskogo)
8. Unyversam (Maiakovskogo)
9. St. Vikentiia Beretti
10. Cinema "Florentsiia"
11. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
12. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
13. School Militia
14. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
15. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
16. Rynok "Lisovyy"
17. St. Boychenka (Bratyslavska)
18. St. Malyshka
19. Metro Station Chernigivska

1. Metro Station Chernigivska
2. St. Malyshka
3. St. Boychenka (Bratyslavska)
4. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
5. Meduchylysche
6. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
7. St. Kraynia
8. School Militia
9. Avtomagazyn
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
12. Universam "Dnipro"
13. St. Teodora Drayzera (Maiakovskogo)
14. Unyversam (Maiakovskogo)
15. Polyclinic (Maiakovskogo)
16. St. Saburova
17. Budynok Pobutu (Saburova)
18. St. Saburova
19. St. Dankevycha
20. St. Myloslavska (Balzaka)