TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 43-RT
Stops list
1. Metro Station Vydubychi
2. St. Budindustrii
3. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
4. Korchuvatskyy KBM
5. Korchuvatskyy KBM
6. Avtomobilnyy Centre
7. Festyvalna
8. Vita 1
9. Vita 2
10. Shliahova Dilnytsia
11. V. Chapaevka
12. FK "Dynamo"
13. Lisova
14. V. Koncha-Zaspa
15. Sanatoriy "Koncha-Zacpa"
16. Stolychne Shosse
17. V. Pidgirtsi
18. V. Kozyn

1. V. Kozyn
2. V. Pidgirtsi
3. Stolychne Shosse
4. V. Koncha-Zaspa
5. Lisova
6. FK "Dynamo"
7. V. Chapaevka
8. Shliahova Dilnytsia
9. Vita 2
10. Vita 1
11. Festyvalna
12. Avtomobilnyy Centre
13. Korchuvate II
14. Korchuvatskyy KBM
15. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
16. Metro Station Vydubychi