TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 422-RT
Stops list
1. ZZBK
2. Mistechko
3. Farmatsevtychna Firma "Darnytsia"
4. St. A.Gorbunova
5. Volgo-Donskyy Lane
6. Palats Culture "Dnipro"
7. Zavod "Remshliahtehnika"
8. Radiomehanichnyy Technical School
9. Darnytskyy Market
10. St. Pryvokzalna
11. Railway Station "Darnytsia"
12. St. Iaroslava Gasheka
13. Leningradska Sq. (Prazka)
14. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
15. Zavod "Vulkan"
16. St. Tampere
17. Berezniaky
18. Blvd. O.Davydova
19. Rusanivka
20. Bridge im.Patona
21. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
22. St. Sergiia Strutynskogo (Druzhby Narodiv)
23. Pecherskyy Bridge
24. St. Cheska
25. Hotel "Druzhba"
26. Metro Station Lybidska
27. Metro Station Lybidska
28. Bus Terminal / Moscow Sq.
29. Moskovska Sq. (Avtovokzal)
30. Ave. Nauky
31. Cinema "Saliut"
32. St. P. Grabovskogo
33. Gidrometeorologichna
34. St. Lysogorska (Nauky)
35. Institute Fizyky
36. Avtomaysterni
37. Bagrynova Hill
38. St. Marshalska

1. Kondyterska Factory
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Metro Station Lybidska
4. Metro Station Lybidska
5. Hotel "Druzhba"
6. St. Cheska
7. Metro Station Druzhby narodiv
8. St. Sergiia Strutynskogo
9. Bridge im.Patona
10. Rusanivka
11. Blvd. O.Davydova
12. Berezniaky
13. St. Tampere
14. Zavod "Vulkan"
15. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
16. Leningradska Sq.
17. St. Iaroslava Gasheka
18. Institute Himii
19. Railway Station "Darnytsia"
20. St. Pryvokzalna
21. Darnytskyy Market
22. Radiomehanichnyy Technical School
23. Zavod "Remshliahtehnika"
24. Palats Culture "Dnipro"
25. Volgo-Donskyy Lane
26. St. A.Gorbunova
27. Farmatsevtychna Firma "Darnytsia"
28. Mistechko
29. ZZBK

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.