TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 410-RT
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. V. Pika
5. St. Saliutna (Scherbakova)
6. Polyclinic (Scherbakova)
7. St. Stetsenka
8. St. Scherbakova (Stetsenka)
9. St. Saratovska (Stetsenka)
10. Dzherelo (Stetsenko)
11. Metro Station Syrets
12. St. Academician Schuseva
13. St. Academician Grekova (Schuseva)
14. St. Schuseva
15. St. Olzhycha
16. Park Vidpochynku (Teligy)
17. Museum "Kyrylivska tserkva"
18. St. Novokostiantynivska
19. Zavod "Maiak"
20. Zavod "Promzv'iazok"
21. Metro Station Petrivka

1. Metro Station Petrivka
2. Zavod "Promzv'iazok"
3. Zavod "Maiak"
4. St. Novokostiantynivska
5. Museum "Kyrylivska tserkva"
6. Avtozapravochna stantsiia
7. Park Vidpochynku (Teligy)
8. St. Oleny Teligy
9. Metro Station Dorogozhychi
10. St. Academician Grekova (Schuseva)
11. St. Vavylovyh
12. Railway Station "Syrets"
13. St. Saratovska (Stetsenka)
14. St. Tyraspolska
15. Internatsionalna Sq.
16. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
17. Polyclinic (Scherbakova)
18. Salon "Mebli"
19. St. Saliutna (Scherbakova)
20. St. Krasnodarska (Scherbakova)
21. St. Estonska (Scherbakova)