TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 410-RT
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. V. Pika
5. St. Saliutna (Scherbakova)
6. Polyclinic (Scherbakova)
7. St. Stetsenka
8. St. Scherbakova (Stetsenka)
9. St. Saratovska (Stetsenka)
10. Dzherelo (Stetsenko)
11. Metro Station Syrets
12. St. Academician Schuseva
13. St. Academician Grekova (Schuseva)
14. St. Schuseva
15. St. Olzhycha
16. Park Vidpochynku (Teligy)
17. Museum "Kyrylivska tserkva"
18. St. Novokostiantynivska
19. Zavod "Maiak"
20. Zavod "Promzv'iazok"
21. Metro Station Petrivka

1. Metro Station Petrivka
2. Zavod "Promzv'iazok"
3. Zavod "Maiak"
4. St. Novokostiantynivska
5. Museum "Kyrylivska tserkva"
6. Avtozapravochna stantsiia
7. Park Vidpochynku (Teligy)
8. St. Oleny Teligy
9. Metro Station Dorogozhychi
10. St. Academician Grekova (Schuseva)
11. St. Vavylovyh
12. Railway Station "Syrets"
13. St. Saratovska (Stetsenka)
14. St. Tyraspolska
15. Internatsionalna Sq.
16. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
17. Polyclinic (Scherbakova)
18. Salon "Mebli"
19. St. Saliutna (Scherbakova)
20. St. Krasnodarska (Scherbakova)
21. St. Estonska (Scherbakova)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.

ул. Саратовская, 18/16
CAM № 164    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: ул. Саратовская, 18/16
WEB-CAM DIRECTION: Перекресток улиц Салютной и Саратовской

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

61 Oleny Teligy St.
CAM № 30    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: 61 Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation

Moskovskyj avenue - Novokonstyantynivska St
CAM № 97    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj avenue - Novokonstyantynivska St
WEB-CAM DIRECTION: Novokonstyantynivska St

Moskovskyj avenue (Factory
CAM № 74    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Moskovskyj avenue (Factory "Mayak")
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation

16 Moskovskyj Avenue
CAM № 1    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Oleny Teligi St.

16-18 Moskovskyj Avenue
CAM № 2    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 16-18 Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Obolonskyj Avenue