TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 407-RT
Stops list
1. Ave. Grygorenka
2. Universam "Pivdennyy"
3. Park Voiniv-Internatsionalistiv
4. Universam "Harkiv"
5. Polyclinic (Harkivske Shosse)
6. Harkivskiy Road
7. St. Slavgorodska
8. St. Mykoly Rudneva
9. St. Novodarnytska
10. St. Sormovska
11. Railway Station "Darnytsia"

1. Railway Station "Darnytsia"
2. St. Pryvokzalna
3. St. Sormovska
4. St. Novodarnytska
5. St. Mykoly Rudneva
6. St. Trostianetska
7. St. Trostianetska
8. St. Bratslavska
9. Polyclinic (Harkivske Shosse)
10. St. Verbytskogo
11. Universam "Harkiv"
12. Park Voiniv-Internatsionalistiv
13. Metro Station Harkivska
14. St. Gryshka
15. Ave. Grygorenka